Клиентите ни получават бързо и качествено комплексно обслужване по здраве и безопастност при работа.

Службата по трудова медицина към "ЖОКОМ БГ" ООД гр. Видин  е регистрирана към Министерство на здравеопазването гр. София, притежаваща Удостоверение № 680/21.11.2023г. на основание чл. 25д /2/ от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 3/25.01.2008г. “за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина”

Специализирани сме в:

  • комплексно обслужване на юридически и физически лица по въпросите на здравето и безопасността при работа в съответствие с изискванията на Закона за здравословните и безопасни условия на труд;
  • подпомагане на работодателите при изготвяне и водене на документи, касаещи безопасните условия на труд, съгласно изискванията на трудовото законодателство;
  • консултантски услуги по възникнали трудово-правни проблеми и въпроси по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
  • постоянна информация за възникващи проблеми в нормативната уредба по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд и др.

 

"ЖОКОМ БГ" ООД гр. Видин
СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА
ул. Папуджийска 3/GSM 0888 680 745
E-mail:office@jokom.bg

Запитване за оферта

Полетата маркирани с * са задължителни

Моля въведете вашият имейл
удостоверение за регистрация
приложение към удостоверение за регистрация