Нов образец на Декларация за трудова злополука

Нов образец на Декларация за трудова злополукаСъс заповед на управителя на НОИ  е утвърден  нов образец  на Декларацията за трудова злополука и е обнародван в държавен вестник.Новият образец следва да се…

Continue ReadingНов образец на Декларация за трудова злополука

ПЪЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 15 ОТ ЗЗБУТ

До края на месец април трябва да бъдат подадени декларациите по чл. 15 от ЗЗБУТ за 2021 г. От 2018 г. отпадна необходимостта да се подава уведомление при липса на…

Continue ReadingПЪЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 15 ОТ ЗЗБУТ