1. Обучение на работодатели и длъжностни лица по безопасност и здраве при работа, съгласно Наредба № РД-07-2/16.12.2009г.
  2.  Обучение на ръководния персонал, КУТ, ГУТ на работниците и служителите за осигуряване на здраве и безопасност при работа и спазването на санитарно-хигиенните норми и изисквания за работна среда и трудовия процес.
  3. Обучение на длъжностни лица, съгласно изискванията на Наредба № 3/1998г. /ОБЗР/.
  4. Изготвяне на Програми. Издаване на Удостоверение.

Удостоверение за длъжност: Технически изпълнител